Memek

Campanula lyrata


15-50 cm boylanabilen, iki yıllık veya çok yıllık, otsu bir türdür. Gövde tek ve dik veya çok gövdeli, nadiren dar açılı yükselir şekilde ve ana gövde sıklıkla daha fazla gürbüzdür; yüzeyler dır. Dip yapraklar arası formdadır; kenarlar testere dişli - küt dişlidir; sap uzun ve lobludur. Çiçeklenme Nisan-Temmuz ayları arasında gerçekleşir; çiçekler kurullarda, sapçıklı veya neredeyse sapsızdır; çanak loblar tüp şeklindeki taç yapının yarısı kadar uzunluktadır; tırnaklar yumurtamsı, yoğun ve kabaca dır, u tamamen gizler; menekşe-mavi renkte, silindirik ile hemen hemen huni arası şekildedir, tüp 12-25 mm uzunluktadır.
Yeni gözlem bildirKöseler / Beypazarı / Ankara - Haziran 2020 © Mustafa Gökmen


Görseller

Gözlemler

Ekoloji/Habitat

Deniz seviyesi ile 1700 m yükseklikler arasında; taşlık alanlar, uçurumlar, toprak yığınları ve benzeri yerlerde yetişir. 

Sınıflandırma

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Campanula lyrata Lam.
Sinonimler

- Campanula lyrata var. albostrigosa Rech.f.
- Campanula lyrata f. albostrigosa Rech. f.
- Campanula lyrata subsp. lyrata
- Campanula lyratella Feer
- Campanula esculenta Candargy [Geçersiz]
- diğer sinonimler...

Etimoloji ve kısaltmalar

Campanula {Latince}: küçük çan. Adlandırmada kullanılan Lam. kısaltması Fransız doğa bilimci Jean-Baptiste Lamarck´ın (1744 - 1829) türü yayınlayan kişi olduğunu belirtir.

Kaynaklar

 1. Davis,P.H., Cullen,J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press.
 2. Fotoğraftan bitki teşhisi: Doç.Dr. HASAN YILDIRIM - Ege Üniversitesi
 3. Listelenen kaynaklar Campanula lyrata hakkında ilave bilgiler içerebilir: DergiPark
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations
  KEW-PWO

Basit Görünüm