DDbtn
PicPath
";Ak kaplanotu

Dorycnium graecum


Dorycnium graecum [ Karaşar / Beypazarı / Ankara - Mayıs 2020 © Mustafa Gökmen ]
Karaşar / Beypazarı / Ankara - Mayıs 2020 © Mustafa Gökmen
25-80 cm boylanabilen, çok yıllık bir türdür; otsu bitki veya küçük çalı şeklinde gelişir. Gövdeler gevrek tüylerle kaplıdır. Yapraklar kısa (1-3 mm) eksenli birleşik formda; yaprakçıklar 10-30 x 3-15 mm boyutlarda ve formdadır, alt yüzey eser miktarda basık , üst yüzey tüysüzdür; yaprak boğumları 1.5-10 cm gibi değişken aralıktadır. Çiçeklenme Nisan-Ağustos ayları arasında gerçekleşir; çiçek kurulu 10-30 çiçeklidir ve sapı 1.5-7 cm uzunluktadır; çiçekler 5-8 mm boylu ve beyaz renklidir; çiçek sapı çanak tüpe eşit boyda veya biraz daha kısadır, 1-2 mm; çanak 3-4.5 mm boyda ve dir; çanak dişler mızraksı-biz şeklindedir ve tüpe eşit boyda veya biraz daha uzuncadır. Baklamsı meyve 4-10 x 1.5-3 mm boyutlarda, dikdörtgenimsi-silindirik veya hafifçe konik formdadır, gaga (dar uç kısım) 1-2 mm uzunluktadır, kapaklar olgunlukta kıvrılmazlar; 1-4 tohumludur.
Yeni gözlem bildirKaraşar / Beypazarı / Ankara - Mayıs 2020 © Mustafa Gökmen


Görseller

Gözlemler

.
Türkiye'deki doğal yayılışı [BizimBitkiler.org.tr Veritabanı]

Ekoloji/Habitat

Deniz seviyesi ile 2000 m yükseklikler arasında; yol kenarları, açık yamaçlar, makilikler, kozalaklı ve yaprak döken orman altlarında yetişirler.

Sınıflandırma

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Dorycnium graecum (L.) Ser.
Sinonimler (Tam liste)

- Bonjeania graeca (L.) Griseb.
- Dorycnium latifolium Willd.
- Lotus graecus L.

Kaynaklar

  1. Davis,P.H., Cullen,J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press.
Listelenen kaynaklar Dorycnium graecum hakkında ilave bilgiler içerebilir...
Ulusal Tez Merkezi
Wikipedia
Wikispecies
Google Images
Encyclopedia of Life
GBIF Database
JSTOR Plant DB
Türkiye Bitkileri
Bizim Bitkiler
Kocaeli Bitkileri
Tubives
Efloras
Plants For A Future
Plant Illustrations

Basit Görünüm

Creative Commons Lisansı Kim bu gezenadam


.