DDbtn
PicPath
";Tavşankanı

Lathyrus digitatus


Lathyrus digitatus [ Karaşar / Beypazarı / Ankara - Mayıs 2020 © Mustafa Gökmen ]
Karaşar / Beypazarı / Ankara - Mayıs 2020 © Mustafa Gökmen
15-40 cm boylanabilen, çok yıllık, otsu bir türdür. Gövde narin, veya seyrek dır ve eğik olarak yükselir. Yapraklar neredeyse sapsız ve elsi birleşiktir; yaprakçıklar 1-2 çift, 20-70 x 1-3 mm boyutlarda, şeritsi formda, ve ve 3-5 paralel-damarlıdır; mızraksıdır ve 0.5-1 mm uzunluğunda olabilen yaprak sapından daha uzuncadır. Çiçeklenme Nisan-Haziran ayaları arasında gerçekleşir; çiçek kümesi oldukça seyrek, 3-6 çiçeklidir, sapı yapraklar kadar uzun veya daha uzuncadır; çiçek sapı 2-6 mm uzunluktadır; çiçekler eflatun veya mavimsi renkte ve 14-20 mm uzunluktadır; 6-9 mm uzunluktadır; çanak dişlerden en alttaki diş tüpten hafifçe daha kısadır; şeritsi-ispatulamsı biçimli ve 3-4.5 x ~ 0.75 mm boyutlardadır. Baklamsı meyve şeritsi-ters mızraksı ve 35-55 x 4.5-6 mm boyutlardadır.
Yeni gözlem bildirKaraşar / Beypazarı / Ankara - Mayıs 2020 © Mustafa Gökmen


Görseller


Gözlemler

.
Türkiye'deki doğal yayılışı [BizimBitkiler.org.tr Veritabanı]

Ekoloji/Habitat

200-1550 m yükseklikler arasında; çam ormanları, meşe korulukları, makilikler, taşlık yamaçlar ve moloz yığınlarında gelişim gösterir.

Sınıflandırma

Etimoloji

Lathyrus Yunancada `çok` anlamına gelen la öneki ile `şehvetli, tutkulu` anlamına gelen thyros kelimesinin birleşiminden türetilmiştir.

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Lathyrus digitatus (M.Bieb.) Fiori
Sinonimler (Tam liste)

- Lathyrus cyaneus (Steven) K.Koch
- Lathyrus sessilifolius (Sibth. & Sm.) Ten.
- Lathyrus tempskyanus (Freyn & Sint.) K.Maly
- Orobus digitatus M.Bieb.
- Orobus sessilifolius Sibth. & Sm.

Kaynaklar

  1. Davis,P.H., Cullen,J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press.
  2. Lathyrus digitatus (Bieb.) Fiori. (2017, May 27). Lathyrus sp. https://lathyrussp.wordpress.com/2012/04/05/lathyrus-digitatus-bieb-fiori-in-fiori-paol/
  3. Çıldır, H. (2011). Morphology, Anatomy And Systematics Of The Genus Lathyrus L. (Leguminosae) In Central Anatolia, Turkey.
  4. Lathyrus digitatus - The Bulgarian flora online. (n.d.). Българската флора онлайн. https://bgflora.net/families/fabaceae/lathyrus/lathyrus_digitatus/lathyrus_digit
Listelenen kaynaklar Lathyrus digitatus hakkında ilave bilgiler içerebilir...
Ulusal Tez Merkezi
Wikipedia
Wikispecies
Google Images
Encyclopedia of Life
GBIF Database
JSTOR Plant DB
Türkiye Bitkileri
Bizim Bitkiler
Kocaeli Bitkileri
Tubives
Efloras
Plants For A Future
Plant Illustrations

Basit Görünüm

Creative Commons Lisansı Kim bu gezenadam


.