Sütleğen

Euphorbia rigida


60 cm kadar boylanabilen, gürbüz görünümlü, çok yıllık bir türdür. Gövdeler odunsu bir kazık kök üzerinde dar açılı yükselir ve çok sayıdadır; yüzeyler az derecede beyaz toz granüller ile örtülü-dır. Sap yaprakları etli yapıda, mızraksı formda ve 2-7 x 0.5-1.7 cm boyutlardadır; ve tam kenarlıdır. Işınsal dalların yaprakları formdadır. İkincil ışınsal dalların yaprakları formda ve 7-20 x 7-23 mm boyutlardadır, uçları dir ve dip kısmı dir. Işın sayısı 7-16 arasındadır ve ışınlar çatallanmaz veya sadece 1 kez çatallanır. Çiçeklenme Mart-Ağustos ayları arasında gerçekleşir; 2 boynuzludur ve boynuzlar uca doğru kalınlaşır veya lobludur; loblar yuvarlağımsı formdadır. Meyve yumurta biçimli-konik, üç köşeli ve 6-7 mm çaptadır, yüzeyi seyrek dır. Tohumlar yumurta biçimli-silindirik ve 3.5-4 mm uzunluktadır; yüzeyi ± pürüzsüz, soluk gri veya beyaz renktedir ve küçük terminal bir karunkula bulunur.
Yeni gözlem bildirNGBB / İstanbul - Ocak 2020 © Serdar Ölez


Görseller

Gözlemler

Ekoloji/Habitat

Deniz seviyesine yakın yerler ile 2000 m yükseklikler arasında; açık kızıçam ormanlarında, kermes meşesi hakim makilikler ve friganalarda;  kireçtaşı yamaçlarda, bozkırlarda, nadas tarlalarında ve benzeri yerlerde doğal gelişim gösterir.

Sınıflandırma

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Euphorbia rigida M. Bieb.
Sinonimler

- Euphorbia biglandulosa Desf.
- Euphorbia phlomos Candargy
- Euphorbia suffruticosa Forssk.
- Galarhoeus rigidus (M.Bieb.) Haw.
- Tithymalus biglandulosus (Desf.) Haw.
- diğer sinonimler...
İngilizce

Upright Myrtle Spurge

Etimoloji ve kısaltmalar

Euphorbia: Yunan fizikçisi Euphorbos, kaktüs benzeri bir bitkiden bahsederek güçlü bir müshil olarak kullanıldığını yazmıştır; Numidia Kralı II.Juba MS 12`de bu bitkiye Euphorbos adını vermiştir; 1753`te bu bitkiyi de içeren tüm cins Euphorbia olarak adlandırılmıştır.

Kaynaklar

 1. Davis,P.H., Cullen,J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press (Çeviri: Ölez S., 2020)
 2. Listelenen kaynaklar Euphorbia rigida hakkında ilave bilgiler içerebilir: DergiPark
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations
  KEW-PWO
  IPNI

Basit Görünüm