DDbtn
PicPath
";Kahkaha çiçeği

Ipomoea purpurea

(Sabah Sefası)

Karaburun / İzmir - Temmuz 2019 © Serdar Ölez
Tek veya çok yıllık, tırmanıcı veya yayılıcı, otsu bir türdür. Gövdeler 2-3 m´ye kadar uzun; bükümlü; kısa ve uzun bükük dür. Yapraklar , 4-18 x 3.5-16.5 cm, ± , taban , tam kenarlı veya ± 3 loblu, ; yaprak sapı 2-12 cm uzunluktadır. Çiçek kurulu 1-5 çiçekli; çiçek kümesi sapı 4-12 cm; şeritsi, 6-7 mm, yayılı ; çiçek sapı geriye doğru kıvrımlı, 1.2-1.5 cm; 1.1-1.6 cm, yayılı , ; huni biçimli, 4-6 cm, kırmızımsı eflatun veya mavi-eflatun, merkeze doğru beyaz ; gömülü, düzensiz; dipte ; pistil gömülü; , 3 lü; 3 lobludur. Meyve kapsül, küremsi, 9-10 mm çapta; tohumlar siyah veya saman sarısı, yumurta biçimli - üç köşeli, veya tohum göbeği seyrek dür.
Yeni gözlem bildirKaraburun / İzmir - Temmuz 2019 © Serdar Ölez


Görseller

Gözlemler

Ekoloji/Habitat

0-2800 m yüksekliklerde; yol kenarları ve tarla sınırlarında gelişim gösterirler.

Sınıflandırma

Etimoloji

Ipomoea cins adı Yunancada `solucan ` anlamına gelen ips kelimesi ile `gibi` anlamına gelen homorios son ekinin birleşiminden türetilmiştir; cinsin kırvrım kıvrım ve yoğun dallarına işaret ettiği sanılmaktadır.
Purpurea Latincede `mor` anlamına gelen purpuro kelimesi ile `renkli` anlamına gelen -ea son ekininin birleşiminden türetilmiştir.
Adlandırmada kullanılan L. kısaltması modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoolog olan Carl Linnaeus´un (1707 - 1778) türü yayınlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır.

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Ipomoea purpurea (L.) Roth
Sinonimler (Tam liste)

- Ipomoea purpurea
- Convolvulus purpureus
- Ipomoea hirsutula
- Ipomoea purpurea var. diversifolia
- Pharbitis purpurea
İngilizce

Tall Morning-Glory

Kaynaklar

 • Listelenen kaynaklar Ipomoea purpurea hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

 • Basit Görünüm

  Creative Commons Lisansı Kim bu gezenadam


  .