DDbtn
PicPath
İngilizce bitki tanım metnini (turkiyebitkileri.com bitki tanımı) buraya girin
Bu tercüme kolaylaştırıcısı ingilizce bilen botanik bilginlerine bitki tanımlarını tercüme etmekte yardımcı olması için GezenAdam tarafından geliştirilmiştir.
Türkçe tercümede [000#Abc...#] kalıbı içerisindeki kelimeler/kalıplar bu formatla flora sayfasına eklendiklerinde kelimelere/kalıplara otomatik olarak resimli açıklamaları görülecektir.