DDbtn
PicPath
GezenAdam Atıf MetinleriGezenAdam sayfalarına yapılacak atıflar ve kaynak gösterme biçimleri


Aşağıda listelenen stiller, belirli bir web sayfasından () yapılan alıntının ne şekilde yazılması gerektiğini ifade eder.

MLA Modern Language Association

"." GezenAdam. 23 2020 <>.

CMOS Chicago Manual of Style

GezenAdam, "," (Erişim tarihi 23, 2020).

MHRA Modern Humanities Research Association

'', GezenAdam içinde, <> [Erişim tarihi 23, 2020]

ASA American Sociological Association

"." GezenAdam, Erişim tarihi 23, 2020 ().

APA American Psychological Association

. GezenAdam içinde. Erişim tarihi 23, 2020, Erişim adresi

Wikipedia (source code)

<ref>{{cite web |url= |title= |work=GezenAdam |accessdate=2020-05\" style=text-decoration:none;color:-23}}</ref>


Gezenadam sayfalarında yayınlanan içeriklerden büyük kısmı açık kaynaklardan derlenen ve tercüme edilen bilgilerle oluşturulmuştur. Bitkinin bilimsel tanımını oluşturmak amacıyla kullanılan ana kaynak ilgili sayfanın altında belirtilmiş olabilir, ancak metnin içeriği başka kaynaklardan sağlanan bilgilerle zenginleştirilmiş veya güncellenmiş olabilir. Terimlerin tercümesinde Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi, ANG Vakfı ve Flora Araştırmaları Derneği'nin işbirliği ile hazırlanan Türkiye Florası kitabı Terimler Sözlüğünden yararlanılmıştır. Bitki yayılışları için www.tubives.com sitesindeki haritalar esas alınmış, bu haritalar Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği üyelerinin gözlemleriyle güncellenerek kullanılmıştır. Bu sayfalar hazırlanırken ayrıca CABI, PFAF, IUCN, ITIS, USDA, ThePantList, Jepson Herbarium, efloras.org, Agaclar.org, ve TurkiyeBitkileri veritabanlarından geniş ölçüde yararlanılmıştır. Aşağıdaki alıntı örnekleri, alıntıyı bugün aldığınızı varsaymaktadır (GezenAdam yerel saati). Gerekiyorsa tarihi tekrar olarak ayarlayın. Ayrıca, alıntı yapmadan önce, organizasyonunuzun / kurumunuzun / derginizin stil gereksinimlerini kontrol edin ve kaynağın işiniz için uygun olduğundan emin olun.